Skip to content

Procedure of Word Entry to Nepali Wiktionary

To add words to the Nepali Wiktionary, please follow the following steps:

 • Step 1: If you haven’t registered an account yet, Register/Create an account in Wiktionary using this open an account link
 • Step 2: Once registered, log in to your account using Login link
 • Step 3: Look for a word in Nepali Wiktionary by typing the very word in the search box. If the word is already listed then, it will show the description of the word as follows:

If the word is not listed in the Wiktionary, it gives an option to add the word. For example, I looked for the word “सन्चो ” and since it is not available in the Wiktionary, it gives an option to add the word by saying “तपाईं यस विकिमा सन्चो शव्द जोड़्न सक्नुहुन्छ।” as follows:

As in the above image, once you click on the word in red color it takes you to the Wiki page to add the content about the word as follows:

Here, In the above wikitext box, the unlisted word can be added. To find the word entry template and examples, click here. The following is the template following which you can add words to the Wiktionary.

==नेपाली== 

शब्द 
==उच्चारण== 
==पद वर्ग १== 
===अर्थ १=== 
====उदाहरण==== 
# उदाहरण
# उदाहरण
===अर्थ २===
====उदाहरण==== 
# उदाहरण
# उदाहरण
===अर्थ ३=== 
====उदाहरण==== 
# उदाहरण
# उदाहरण
==पद वर्ग २== 
===अर्थ १=== 
====उदाहरण==== 
# उदाहरण
# उदाहरण
===अर्थ २=== 
====उदाहरण==== 
# उदाहरण
# उदाहरण
===अर्थ ३=== 
====उदाहरण====
# उदाहरण
# उदाहरण
==समानार्थी शब्द== 
==व्युत्पन्न सर्तहरू== 
==अनुवाद== 
अङ्ग्रेजी:   

To view the actual examples, please visit the word entry example page. For reference, I have added an example below:

Word: विचार

==नेपाली==
विचार

==उच्चारण==
[bicāra], [bicaara], /ʋɪ.t͡ʃɑːɾ/

==पदवर्ग==
नाम

===अर्थ १===
# कुनै [[समस्या]], [[विषय]] वा [[स्थिति]]बारे गहिरिएर सोच्ने काम
# मनमनै गरिने [[चिन्तन]]; [[मनन]]। 
 
====उदाहरण==== 
# म आज [[विद्यालय]] जाऊ कि नजाऊ भनेर [[विचार]] गर्दै छु। 

===अर्थ २===
# मनले सोचेको वा सोचेर टुङ्गो लगाएको कुरो; [[सङ्कल्प]]; [[ठहर]]।

====उदाहरण==== 
# विद्या आफ्नो [[जीवन]]मा के गर्ने भनेर विचार गरिसकेकी छिन्। 

===अर्थ ३ ===
# मनको [[सोचाइ]]; मनको [[अनुभूति]]।

====उदाहरण==== 
# मेरो विचारमा राम ऐक [[असल]] मानिष हो। 

===अर्थ ४ ===
# [[तत्त्व–परीक्षा]]; ताइिभ्वक [[तर्कवितर्क]]।

====उदाहरण==== 
# मैले मेरो आमाबुवासित [[विचारविमर्श]] गरेर [[स्नातक]] तहको शिक्षा हासिल गर्ने [[निधो]] गरे। 

===अर्थ ५ ===
# वादी र प्रतिवादीका प्रमाण बुझेर सम्बन्धित क्षेत्रबाट मुद्दा छिन्ने काम; [[फैसला]]।

====उदाहरण==== 
# हिजो, औरैया गाउमा गौपलिकाले हरेक [[हफ्ता]] [[फोहोर]] [[संकलन]] गर्न [[गाडी]] पठाउने विचार [[पारित]] गरे। 

===अर्थ ६ ===
# [[सत्य]] र [[असत्य]] कुरा छुट्ट्याउने [[बुद्धि]]; [[विवेक]]।

====उदाहरण==== 
# बालेनको सरसफाईलाई [[प्राथमिक्ता]] दिने विचार सारै [[प्रसंसनिय]] छ। 

==समानार्थी शब्द== 
[[सङ्कल्प]], [[ठहर]], [[मनन]], [[विवेक]], [[फैसला]], [[तर्कवितर्क]]

==व्युत्पन्न सर्तहरू== 
[[विचार गर्नु]]
 
==अनुवाद== 
अङ्ग्रेजी: [[thought]], [[consideration]], [[idea]], [[opinion]], [[plan]], [[decision]], [[resolve]

Word: वृद्धि

==नेपाली==
वृद्धि

==उच्चारण==
[vŕddhi], /ʋɾɪd̪.d̪ʱiː/ 

==पदवर्ग==
नाम

===अर्थ १===
# बढ्ने काम; [[बढ्ती]]। 
 
====उदाहरण==== 
# आजभोलि [[गर्भनिरोधक]] पदार्थहरुको प्रयोगले गर्दा विश्वकै [[जनसंख्या]] वृद्धि [[दर]] घटेको पाइन्छ। 

===अर्थ २===
# [[बढोत्तरी]]; [[उन्नति]]।

====उदाहरण==== 
# सही गलतको [[बिच]]मा [[फरक]] [[छुट्टयाउन]] सक्नु पनि वृद्धि हो। 

===अर्थ ३===
# [[लाभ]]; [[नाफा]]।

====उदाहरण==== 
# यस [[वर्ष]] कारोबारको वृद्धिले गर्दा [[मुस्कान]] र उनका [[परीवार]] धेरै [[खुसि]] छन। 

==पदवर्ग==
क्रिया 

===अर्थ १===
# बढ्नु 
 
====उदाहरण==== 
# भगवानको [[आराधना]] गरेपछि [[अन्नधन]]मा वृद्धि भएको छ। 

===अर्थ २===
# उन्नति गर्नु 
 
====उदाहरण==== 
# अपुर्वाले [[पच्हिलो]] ५ [[वर्ष]]मा आफ्नो जीवनमा निकै वृद्धि गरे। 

==समानार्थी शब्द== 
[[उन्नति]], [[प्रगति]], [[लाभ]] 

==व्युत्पन्न सर्तहरू== 
[[वृद्धि दर]], [[वृद्धिनकर]], [[वृद्धि काल]], [[वृद्धि श्राद्ध]], [[वृद्धिशील]], [[वृद्धिश्राद्ध]] 
 
==अनुवाद== 
अङ्ग्रेजी: [[growth]], [[increase]], [[progress]], [[proliferate]], [[propogate]], [[rise]], [[shoot up]]

To come up with a word to check if it has been added to the Nepali Wiktionary or not, you can either search for the most common Nepali words that come to your mind or you can take references from the following online resources:

 • 1000-most-common-Nepali-words: This small table has 1000 most common Nepali words. You can start by picking words from this table and put the very word in the search box of Nepali Wiktionary and see if that word is available on Wiktionary or not. If not, you can add the word and its content in the above-mentioned format. To fill the content of the word such as various meanings, parts of speech, pronunciation/phonetics, and examples, you can use the following two online resources. However, please do not copy the examples or meaning line by line. When you copy make sure that you write them in your own words to prevent copyright issues.
 • A Practical Dictionary of modern Nepali. (uchicago.edu): This online Nepali dictionary has various meanings of the word, its pronunciation, phonetics, use in sentence examples, derived terms (व्युत्पन्न सर्तहरू), synonyms (समानार्थी शब्द), etc. which can be very helpful while writing the content about words.
 • https://nepalishabdakosh.com/: This online Nepali dictionary can be very useful to know all possible meanings of the words along with their parts of speech.
 • Step 4: Once you add the content of the word in the wikitext format, you are recommended to first see the preview by clicking on “पुर्वालोकन देखाउनुहोस्” and once the entry looks correct to you then, click on “पृष्ठ प्रकाशित गर्ने” to publish the word entry as shown in the figure below:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *